Dla wprowadzających opakowania

Oferta Biosystem Organizacji Odzysku Opakowań SA skierowana jest do przedsiębiorców wprowadzających na rynek polski opakowania oraz produkty w opakowaniach. Działając w oparciu o przepisy ustawy „o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 888 z późn. zm.), „o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej” (Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639 z późn. zm.) spółka oferuje przejęcie obowiązków w zakresie zbiórki, odzysku i recyklingu wybranych grup odpadów.

Przekazanie organizacji odzysku ustawowych obowiązków w zakresie prawidłowego zagospodarowania odpadów jest dla wprowadzających atrakcyjną alternatywą wobec konieczności samodzielnej realizacji ciążących zobowiązań środowiskowych.

Współpraca z Biosystem Organizacją Odzysku Opakowań SA zapewnia wprowadzającym realizację obowiązków w zakresie:

  • osiągania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów,
  • sporządzania sprawozdań do właściwych urzędów marszałkowskich,
  • prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Najważniejsze atuty Biosystem Organizacji Odzysku Opakowań SA:

  • wieloletnie doświadczenie w realizacji ustawowych obowiązków ciążących na wprowadzających opakowania oraz produkty w opakowaniach. Jesteśmy jedną z pierwszych organizacji odzysku, które zostały założone wraz z wejściem w życie w 2002 roku przepisów ustawy "o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
  • kompleksowość usług w zakresie przejmowania powierzonych obowiązków. W imieniu naszych Klientów realizujemy obowiązek zbiórki i recyklingu wybranych grup odpadów, sporządzamy sprawozdania do właściwych urzędów marszałkowskich oraz prowadzimy edukację ekologiczną.
  • profesjonalne doradztwo w zakresie aktualnych przepisów prawnych regulujących prawidłową gospodarkę odpadami w firmie. Nasi eksperci proponują optymalne rozwiązania w celu zminimalizowania kosztów związanych z wprowadzaniem produktów oraz opakowań na rynek polski.
  • konkurencyjne ceny na przejęcie obowiązku zbiórki, odzysku i recyklingu wybranej grupy odpadów. Pasiadanie ogólnopolskiej sieci zbiórek wybranych grup odpadów pozwala nam na zaoferowanie naszym Klientom optymalnych i atrakcyjnych stawek na przejęcie ciążących na nich obowiązków.
  • elastyczna oferta uwzględniająca specyfikę danej branży. Biorąc pod uwagę dynamikę zmian i potrzeby zainteresowanych naszą ofertą Przedsiębiorców, jesteśmy otwarci na negocjacje w zakresie dotychczasowych i przyszłych warunków współpracy.
  • bezpieczeństwo i pewność realizacji powierzonych obowiązków. Dysponując szeroko rozbudowaną siecią współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się zbiórką, recyklingiem i przetwarzaniem odpadów, zapewniamy naszym Klientom realizację powierzonych nam obowiązków.

Kontakt:
Dział Handlowy
Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA:

tel. (12) 296 66 25
fax: (12) 296 66 24
mailbiuro@biosystem.pl