Dla wprowadzających baterie i akumulatory

Oferta Biosystem Organizacji Odzysku Opakowań SA skierowana jest do przedsiębiorców wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory. Działając w oparciu o przepisy ustawy „o bateriach i akumulatorach” spółka oferuje przedsiębiorcom przejęcie obowiązku zbiórki i przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów.

Współpraca z Biosystem Organizacją Odzysku Opakowań SA zapewnia realizację obowiązków w zakresie:

  • osiągania wymaganych poziomów zbiórki i recyklingu zuzytych baterii i akumulatorów,
  • sporządzania sprawozdań do właściwych urzędów marszałkowskich,
  • prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Najważniejsze atuty Biosystem Organizacji Odzysku Opakowań SA:

  • wieloletnie doświadczenie w realizacji ustawowych obowiązków ciążących na wprowadzających baterie i akumulatory. Jesteśmy jedną z pierwszych organizacji odzysku, które zostały założone wraz z wejściem w życie w 2002 roku przepisów ustawy "o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
  • profesjonalne doradztwo w zakresie aktualnych przepisów prawnych regulujących prawidłową gospodarkę odpadami w firmie. Nasi eksperci proponują optymalne rozwiązania w celu zminimalizowania kosztów związanych z wprowadzaniem baterii i akumulatorów na rynek polski.
  • konkurencyjne ceny na przejęcie obowiązku zbiórki i recyklingu wybranej grupy odpadów. Własna sieć zbiórek wybranych grup odpadów oraz wykorzystywanie zaplecza technologicznego Zakładu Przetwarzania ZSEiE w Bolęcinie, pozwalają na zaoferowanie naszym Klientom optymalnych i atrakcyjnych stawek na przejęcie ciążących na nich obowiązków.
  • elastyczna oferta uwzględniająca specyfikę danej branży. Biorąc pod uwagę dynamikę zmian i potrzeby zainteresowanych naszą ofertą Przedsiębiorców, jesteśmy otwarci na negocjacje w zakresie dotychczasowych i przyszłych warunków współpracy.
  • bezpieczeństwo i pewność realizacji powierzonych obowiązków. Dysponując ogólnopolską siecią współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się zbiórką, recyklingiem i przetwarzaniem odpadów, zapewniamy naszym Klientom realizację obowiązków w zakresie wymaganych poziomów zbiórki, recyklingu i przetwarzania wybranych grup odpadów.

Kontakt:
Dział Handlowy
Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA

tel. (12) 296 66 25
fax: (12) 296 66 24
mailbiuro@biosystem.pl